Stopp med manuell billettering på riksvegferjene

Statens vegvesen har besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksvegferjene.

Dette gjelder fra søndag (15. mars) og foreløpig en uke framover – til og med søndag 22. mars.

– Dette gjør vi for å hindre smitte mellom trafikant og billettør. På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk rolle. Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom billettør og trafikant vil denne bli opprettholdt, sier avdelingsdirektør Edvard T. Sandvik – som leder ferjekontoret i Statens vegvesen.

Det arbeides nå med å finne muligheter for å gjennomføre billettering etter søndag 22. mars.

Riksveiferjesambandene dette gjelder er:

 • Rv. 19 Horten–Moss (betjenes av Bastø Fosen)
 • E39 Arsvågen–Mortavika (Fjord1)
 • Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo (Norled)
 • E39 Halhjem–Sandvikvåg (Torghatten Nord)
 • Rv. 5 Mannheller–Fodnes (Norled)
 • Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik (Norled)
 • E39 Lavik–Oppedal (Norled)
 • E39 Lote–Anda (Fjord1)
 • Rv. 651 Volda–Folkestad (Norled)
 • E39 Solevåg–Festøy (Norled)
 • E39 Molde–Vestnes (Fjord1)
 • E39 Halsa–Kanestraum (Fjord1)
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik (Torghatten Nord)
 • E6 Bognes–Skarberget (Torghatten Nord)
 • Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes (Torghatten Nord)
 • Rv. 85 Bognes–Lødingen (Torghatten Nord)

De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.