Personvernerklæring

Skyttel AS

Skyttel AS forvalter og drifter betalingsløsningen AutoPASS for ferje på vegne av Statens Vegvesen. Skyttel AS har inngått databehandler-avtale med Statens Vegvesen i henhold til EUs Personvernforordning (The EU General Data Protection Regulation (GDPR)), som ble innført sommeren 2018.

Statens Vegvesen er behandlingsansvarlig, og Skyttel AS er databehandler.

Registrert informasjon

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier. Har du opprettet AutoPASS for ferje forskuddsavtale og blir belastet enten via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, benytter vi informasjonen du selv har gitt oss. For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til kundehenvendelser. For å kunne gi riktig pris på transaksjon i forbindelse med ferjereise, registrerer vi tid, sted, kjøretøyets lengde og AutoPASS-brikkenummer eller AutoPASS-ferjekortnummer.

Sletting av opplysninger

Som kunde har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, samt rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert til deg eller slettet fra våre systemer. Sletting av opplysninger forutsetter at dette ikke kommer i konflikt med annet lovverk, som for eksempel regnskapsloven.

Regnskapsdata som passeringer (transaksjonsdata i forbindelse med ferjereiser) og faktura, etc. kan ikke slettes i henhold til regnskapsloven, som går foran EUs Personvernforordning (The EU General Data Protection Regulation (GDPR)). Tjenesten kan anonymisere data som er eldre enn 104 dager så snart det ikke lenger foreligger saklig behov for at de er personidentifiserbare.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår nettside benytter vi oss av informasjonskapsler (også kalt «session cookies» og «cookies») for å lagre personlig data i en kort periode. Informasjonskapsler lagres anonymisert og kryptert i en fil som inneholder referanse til din økt. Denne referansen inneholder alt av din data. Etter to timer blir den personlige informasjonen slettet.

Skulle noen andre opplysninger bli samlet inn, vil vi informere deg om dette og kreve samtykke fra deg. Du vil da få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter og hva de eventuelt skal brukes til.

Formålet med å bruke informasjonskapsler er blant annet å forbedre brukeropplevelsen og innholdet. Informasjonskapslene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom nettsiden.

Databehandlere/monitorering vi benytter oss av:

  • Google analytics
  • Azure application insight
  • Betalingsløsning: NETS

Du kan enkelt reservere deg mot bruk av informasjonskapsler gjennom å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din, eller når som helst fjerne informasjonskapsler i din nettleser.

Sikring av personopplysninger

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle ansatte har signert taushetserklæring. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord, og alle endringer og handlinger er sporbare.

Utlevering av personopplysninger til andre

Ved utlevering av personopplysninger til samarbeidspartnere og underleverandører, inngår Skyttel AS databehandleravtaler for å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som inngår i avtalen.

Endringer

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Ved utvikling av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Eventuelle endringer vil bli oppdatert på denne siden.