Om AutoPASS for ferje

AutoPASS for ferje forskuddsavtale

AutoPASS for ferje forskuddsavtale er en avtale om forskuddsbetaling som har erstattet den gamle ordningen av verdikort og storbrukerkort med AutoPASS-brikke. Avtalen inkluderer de fleste av landets ferjesamband, se gjeldende samband her.

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

 • 50% rabatt for privatkunder
 • 40% rabatt for bedriftskunder
 • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling

Unntak fra ordningen er noen ferjestrekninger i Trøndelag, i tillegg til Moss-Horten forbindelsen.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot ferjekonto.

Følgende oppsummering gjelder for privatkunder, bedriftskunder og personbetaling. Du kan se avtalevilkårene i sin helhet ved å klikke her.

50% rabatt for privatkunder
 • Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto.
 • Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot ferjekonto.
40% rabatt for bedriftskunder
 • Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.
17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling, se hvilke samband dette gjelder her.

Dersom ferjekonto er tom:
Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

Kunde er selv ansvarlig for at opplysningene i avtalen til enhver tid er korrekt.

Endringer i kjøretøydata skjer ikke automatisk og må endres via MinSide av kunde selv. Dette gjelder endring av kjøretøyets registreringsnummer, AutoPASS-brikkenummer og takstklasse. Man må også registrere endringer i personalia, som for eksempel mobilnummer, epostadresse, etc. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan endre eier av avtalen. Unntak fra dette er ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest. Endringer gjør du enklest på Min Side.

Viktige unntak: 

 • Endring av etternavn må meldes til vårt kundesenter.
 • Eier av avtalen kan ikke endres, med unntak av ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest. Endring av avtaleeier må meldes til vårt kundesenter.

Se informasjon om personvern her

Dersom du har penger til gode på din AutoPASS-ferjekonto, må du si opp avtalen og få pengene refundert til din bankkonto. Skriftlig oppsigelse må da sendes til vårt kundesenter.

For mer informasjon om AutoPASS for ferje forskuddsbetaling, se våre

Spørsmål og svar

Spar penger på dine ferjereiser.

Klikk for å opprette avtale