Om AutoPASS for ferje

AutoPASS for ferje forskuddsavtale

AutoPASS for ferje forskuddsavtale er en avtale om forskuddsbetaling som har erstattet den gamle ordningen av verdikort og storbrukerkort med AutoPASS-brikke og AutoPASS-ferjekort. Avtalen inkluderer de fleste av landets ferjesamband, se gjeldende samband her.

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

 • 50% rabatt for privatkunder
 • 40% rabatt for bedriftskunder
 • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling

Unntak fra ordningen er noen ferjestrekninger i Trøndelag, i tillegg til Moss-Horten forbindelsen.

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Ved oppretting av forskuddsavtale kan du velge å bestille AutoPASS-ferjekort. For å få rabatt på ferjer som benytter ferjekort som betalingsløsning må du ha ferjekort. Dersom du kun skal reise med ferjesamband som benytter brikke som betalingsløsning, trenger du ikke å bestille ferjekort.

Dersom du allerede har registrert et kjøretøy på avtalen som du ønsker å bestille ferjekort til, eller ønsker å registrere et nytt kjøretøy som du vil har ferjekort til på avtalen, eller du har mistet et ferjekort og vil bestille nytt, kan du enkelt ordne dette på Min Side.

NB: Merk at dersom du skal endre til et kjøretøy i en høyere takstklasse, må du bestille nytt ferjekort. Du må da kontakte vårt kundesenter for å bestille.

Hvert kjøretøy må ha sitt eget ferjekort. Ett AutoPASS-ferjekort koster 50 kr som trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ferjekort sendes i post når innbetaling av forskuddsbeløp er mottatt. Leveringstid per post kan ta 1-2 uker.

NB: Se Covid-19 regler om bruk av ferjekort

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot ferjekonto.

Følgende oppsummering gjelder for privatkunder, bedriftskunder og personbetaling. Du kan se avtalevilkårene i sin helhet ved å klikke her.

50% rabatt for privatkunder
 • Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto.
 • Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot ferjekonto.
40% rabatt for bedriftskunder
 • Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.
17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling, se hvilke samband dette gjelder her.

Dersom ferjekonto er tom:
Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning men ferjekonto er tom, vil du enten måtte betale full billettpris til billettør eller automatisk få tilsendt forskuddsfaktura til full billettpris i etterkant. Rabatt oppnås i disse tilfeller ikke.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

Kunde er selv ansvarlig for at opplysningene i avtalen til enhver tid er korrekt.

Endringer i kjøretøydata skjer ikke automatisk og må endres via MinSide av kunde selv. Dette gjelder endring av kjøretøyets registreringsnummer, AutoPASS-brikkenummer og takstklasse. Man må også registrere endringer i personalia, som for eksempel mobilnummer, epostadresse, etc. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan endre eier av avtalen. Unntak fra dette er ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest. Endringer gjør du enklest på Min Side.

Viktige unntak: 

 • Endring av etternavn må meldes til vårt kundesenter.
 • Eier av avtalen kan ikke endres, med unntak av ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest. Endring av avtaleeier må meldes til vårt kundesenter.
 • Merk at dersom du har AutoPASS-ferjekort og skal endre til et kjøretøy i en høyere takstklasse, må du bestille nytt ferjekort.

Se informasjon om personvern her

Dersom du har penger til gode på din AutoPASS-ferjekonto, må du si opp avtalen og få pengene refundert til din bankkonto. Skriftlig oppsigelse må da sendes til vårt kundesenter.

For mer informasjon om AutoPASS for ferje forskuddsbetaling, se våre

Spørsmål og svar

Spar penger på dine ferjereiser.

Klikk for å opprette avtale