Nyhetsbrev 28.11.19

Nye ferjesamband går over til AutoPASS-brikkebetaling

Reiser du med ferjer i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane eller Hordaland? Da bør du skaffe deg AutoPASS-brikke snarest. 1. januar blir AutoPASS-brikker tatt i bruk som betalingsmiddel på flere ferjesamband i disse fylkene.​

Du kan lese mer om hvordan du skaffer deg en AutoPASS-brikke her: www.autopass.no, eller ved å kontakte ditt regionale bompengeselskap. Vær obs på at det kan være leveringstid på AutoPASS-brikker.

Hvis du allerede har en AutoPASS-brikke, sørg for at denne er knyttet til din ferjeavtale på www.autopassferje.no. Du finner informasjon om dette under «Kjøretøy» på din side. Du kan legge til en AutoPASS-brikke ved å endre kjøretøydata.

Hordaland:

I Hordaland vil alle fylkesvegferjesamband som ikke allerede bruker AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling ta i bruk dette fra 01.01.2020. Dvs. at fra nyttår har alle ferjesamband i Hordaland AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling.

Fra nyttår gjelder dette fylkesvegferjene:

Leirvåg – Sløvåg

Fedje – Sævrøy

Langevåg – Buavåg

Hatvik – Venjaneset

Halhjem – Våge

Skjersholmane – Ranavik

Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes

Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes

Jondal – Tørvikbygd

Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad

“Fjelbergsambandet“

Kvanndal – Utne

Kinsarvik – Utne

Skånevik – Matre – Utåker

Sogn og Fjordane:

I Sogn og Fjordane kommer det AutoPASS-brikkebetaling på riksvegferjesambandene i indre Sogn fra 01.01.2020.

Dette gjelder sambandene:

Vangsnes-Hella-Dragsvik

Mannheller-Fodnes

På disse sambandene er AutoPASS-regulativet allerede tatt i bruk.

Møre og Romsdal:

I Møre og Romsdal kommer det AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling på riksvegferjesambandene på Sunnmøre fra 01.01.2020.

Dette gjelder sambandene:

Volda-Folkestad

Solevåg-Festøy

Det foregår en prosess knyttet til fylkesvegferjer i Møre og Romsdal, så det er uavklart om disse skal benytte AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling.

Har du avtale med AutoPASS for ferje?

Husk at det er ditt ansvar å ha tilstrekkelig med saldo på ferjeavtalen din. Har du ikke dette vil du kunne gå glipp av rabatt. Dette gjelder også selv om du ikke har mottatt en faktura fra AutoPASS for ferje.  For kunder med eFaktura vil denne komme med en forfallsdato, denne er kun veiledende og kan endres etter forbruk. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves en trekkdato på eFaktura i banken. Hvis du reiser mye vil vi anbefale at du betaler faktura snarest etter mottak, og ikke venter til forfallsdato. Det må til enhver tid være positiv saldo på avtalen.