Spørsmål og svar

Hvordan fungerer det?

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Begge betalingsmidler er knyttet til din AutoPASS for ferje forskuddskonto, og kostnaden for ferjereisen trekkes – med rabatt – fra forskuddsbeløpet du har betalt inn.

NB: Se Covid-19 regler om bruk av ferjekort

Se hvilke betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter.

For å få rabatt betaler du enten med AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort. Manuell betaling gir ingen rabatt.

På ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, benytter du din AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Du kan ikke benytte Auto-PASS-ferjekort i disse sambandene.

På ferjesamband med AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, benytter du ditt AutoPASS-ferjekort som betalingsmiddel. Du kan ikke benytte AutoPASS-brikken i disse sambandene.

Begge betalingsmidler er knyttet til din AutoPASS-ferjekonto, og kostnaden for ferjereisen trekkes – med rabatt – fra forskuddsbeløpet du har betalt inn.

Se hvilke betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter.

Ferjekort og AutoPASS-brikker

Hvert kjøretøy i avtalen må ha egen brikke.

Hvis kjøretøyet allerede har brikke: Dersom kjøretøyet du vil registrere i avtalen allerede har AutoPASS-brikke eller EasyGo-brikke, vil systemet normalt automatisk finne brikkenummeret når du legger inn kjøretøyets registreringsnummer.

Hvis kjøretøyet ikke har brikke: Dersom kjøretøyet ikke har brikke må du bestille dette hos en brikkeutsteder. Du må deretter selv registrere den nye brikken i din AutoPASS for ferje forskuddsavtale via AutoPASS for ferje Min Side.

AutoPASS-brikken tilsendes per post innen 1-2 uker, men du kan registrere ditt brikkenummer på din AutoPASS for ferje forskuddsavtale etter 1-2 virkedager.

Se informasjon om brikkeutstedere og bestilling av brikke

Se hvilke ferjesamband som benytter ferjekort

Ved oppretting av forskuddsavtale kan du velge å bestille AutoPASS-ferjekort.

Dersom du allerede har registrert et kjøretøy på avtalen som du ønsker å bestille ferjekort til, eller du ønsker å registrere et nytt kjøretøy med ferjekort i avtalen, eller du har mistet et ferjekort og vil bestille nytt, kan du enkelt ordne dette på Min Side.

Hvert kjøretøy du ønsker å benytte ferjekort til må ha sitt eget ferjekort. Ett AutoPASS-ferjekort koster 50 kr som trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ferjekort sendes i post når innbetaling av forskuddsbeløp er mottatt. Leveringstid per post kan ta 1-2 uker.

Dersom et ferjekort blir fjernet fra en avtale og ikke gjenåpnes innen neste dag, vil dette ikke være aktivt igjen før morgenen etter gjenåpning.

Se hvilke ferjesamband som benytter ferjekort

NB: Se Covid-19 regler om bruk av ferjekort

Dersom du har mistet ditt AutoPASS-ferjekort kan du kontakte oss for å få tilsendt et nytt. Vi gjør oppmerksom på at det vil trekkes et gebyr på 50 kr fra din forskuddskonto for nytt kort.

Verdikort

Verdikort kan ikke lengre benyttes. For å motta rabatt må det nå opprettes avtale med «AutoPASS for ferje forskuddsavtale». Les mer om forskuddsavtalen her.

Storbrukerkort

Storbrukerkort kan ikke lengre benyttes. For å motta rabatt må det nå opprettes avtale med «AutoPASS for ferje forskuddsavtale». Les mer om forskuddsavtalen her. 

Refusjon

Du kan få restbeløp utbetalt. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt ferjesambandet som opprinnelig utstedte kortet.

Norled

Fjord1

Torghatten Trafikkselskap

FosenNamsos Sjø

Min avtale

Kunde er selv ansvarlig for at opplysningene i avtalen til enhver tid er korrekt.

Endringer i kjøretøydata skjer ikke automatisk og må meldes inn av kunde selv. Dette gjelder endring av kjøretøyets registreringsnummer, AutoPASS-brikkenummer og takstklasse. Man må også melde fra om endringer i personalia, som for eksempel, mobilnummer, epostadresse, etc. Endringer gjør du enklest på Min Side.

Viktige unntak: 

 • Endring av etternavn må meldes til vårt kundesenter.
 • Eier av avtalen kan ikke endres, med unntak av ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest. Endring av avtaleeier må meldes til vårt kundesenter.
 • Merk at dersom du har AutoPASS-ferjekort og skal endre til et kjøretøy i en høyere takstklasse, må du bestille nytt ferjekort. Ønsker du å registrere henger/campingvogn på eksisterende kjøretøy på avtalen, må du også ha nytt ferjekort. Du må da kontakte vårt kundesenter for å bestille.

Se informasjon om personvern

Oppsigelse av din AutoPASS for ferje forskuddsavtale må skje skriftlig. Du kan sende dette via vårt kontaktskjema eller per post til AutoPASS for ferje, v/Skyttel AS, Postboks 6203, 5893 BERGEN.

Eventuell restsaldo til gode vil etter ca. 21 dager tilbakebetales til kontonummer registrert på avtalen.

Vi behøver ikke AutoPASS-ferjekortet i retur. Kortet sperres når avtalen avsluttes.

Kjøretøy

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.

Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.

Dersom du har elbil, skal denne registreres som vanlig kjøretøy i avtalen. Du trenger ikke foreta deg noe mer enn dette. Du vil deretter automatisk få elbil takst ved ferjereise.

Elbiler får både rabatt på vanlig takst, samt rabatt på allerede rabattert vanlig takst dersom bilen er registrert med AutoPASS for ferje forskuddsavtale.

EKSEMPEL: Hvis vanlig takst på en ferjereise for personbil er 100 kr, vil elbil rabatten på 50% bety at el-bilen kun betaler 50 kr for ferjereisen. Har man i tillegg AutoPASS for ferje forskuddsavtale, vil man få ytterligere 50% rabatt på de resterende 50 kr. Dette betyr at ferjereisen for en el-bil, når denne inkluderer både vanlig elbil rabatt og AutoPASS for ferje rabatt, i dette eksempelet kun vil koste 25 kr.

Se viktig informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort pluss gjeldende rabatter for AutoPASS for ferje her.

Motorsykkel, moped, ATV (registrert som moped eller MC), trehjuls-MC og snøscooter kan opprette AutoPASS-ferjekonto. Kjøretøyene kan ikke ha AutoPASS-brikke festet på seg, og kan derfor registreres på AutoPASS-ferjeavtale uten å anskaffe og registrere brikke.  På ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, belastes derfor din forskuddsavtale ved at det tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer under innkjøring på ferje. MC må takke ja til ferjekort for å opprette AutoPASS-ferjekonto. I avtalen registrerer du kjøretøyet som mellom 0-8 meter. Det betales ikke tillegg for tilleggsutrustning som tilhenger eller sidevogn på disse kjøretøyene. Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel. NB: ATV som er registrert som traktor faktureres som vanlig kjøretøy – se punkt «Hva betaler traktor og motorredskaper?»

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se viktig informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort

Dersom bobilen er under 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 1.

Dersom bobilen er over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.

Dersom bobilen er mellom 6,01 og 8 meter, men du planlegger å ha med henger, sykkelstativ eller liknende som vil øke den totale lengden til over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.

For året 2022 har norske myndigheter delt forskuddsbeløpet inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Kjøretøy mindre eller lik 6 meter og/eller vekt mindre eller lik 3501 kg
Dersom du har personbil som mindre eller lik 6 meter og/eller har vekt under 3501 kg, skal denne registreres som takstklasse 1 selv om du av og til har med henger eller campingvogn som gjør at lengde overstiger 8 meter. Dersom du tar ferjen med henger eller campingvogn, vil total lengde måles og prises deretter.

Prisene er som følger:
Personbil m/henger, total lengde mindre eller lik 6 meter: personbiltakst X 1
Personbil m/henger, total lengde mindre eller lik 10 meter: personbiltakst X 2
Personbil m/henger, total lengde fra og med 10,01 meter: personbiltakst X 3

Dette gjelder også el-bil, men da er det el-biltakst X 1, 2 eller 3.

Kjøretøy over 6 meter og/eller vekt over 3501 kg
Skal et kjøretøy som er over 6 meter og/eller har vekt over 3501 kg ha med henger, må dette registreres i takstklassen det hører hjemme i når det er på sitt lengste.

Eksempel 1: Dersom du registrerer en bil på 7 meter som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Eksempel 2: Dersom du registrerer en bil på 5 meter men med vekt over 3501 kg som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Eksempel 3: Dersom du registrerer en bil på 5 meter, men med vekt på eller over 3501 kg, som takstklasse 1, og deretter kommer på ferjen med tilhenger som øker lengden til eller over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Motorsykkel, moped, ATV, trehjuls-MC og snøscooter Det betales ikke tillegg for tilleggsutrustning som tilhenger eller sidevogn på disse kjøretøyene.
Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel.

Pris på ferjereise for traktorer og motorredskaper settes etter det enkelte ferjesambandets gjeldende regulativ og takster på lik linje med vanlige kjøretøy.

Traktorer og motorredskaper med registreringsnummer og tillatelse til å kjøre på offentlig vei kan opprette AutoPASS-avtale og få brikke. De kan derfor også registrere med forskuddsavtale hos AutoPASS for ferje og få 40-50% rabatt.

Motorredskaper som ikke har registreringsnummer kan ikke opprette avtale, eksempelvis hjullastere. Disse må betale med bankkort eller kontanter, og får ingen rabatt. Det betales da fullpris basert på kjøretøyets lengde.

For året 2022 har norske myndigheter delt forskuddsbeløpet inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Motorredskaper som ikke har registreringsnummer kan ikke opprette avtale, eksempelvis hjullastere. Disse må betale med bankkort eller kontanter, og får ingen rabatt. Det betales da fullpris basert på kjøretøyets lengde.

Elektriske kjøretøy som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven transporteres gratis, eksempelvis el-sykkel.

Betaling

Klikk her for å se priser på reiser med de ulike ferjesambandene i Norge.

Priser baseres på følgende kriterier som du selv fører inn:

1) Om du reiser med eller uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale
2) Om kjøretøyet er bensin/diesel/hybrid eller elbil/nullutslipp
3) Kjøretøyets totale lengde inkludert henger/campingvogn

På Statens vegvesen sine nettsider kan du åpne og laste ned tabeller med priser for personbillett og for kjøretøy basert på kjøretøyets totale lengde inkludert henger/campingvogn:

Rabatt med AutoPASS-brikke UTEN AutoPASS for ferje forskuddsavtale: AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS for ferje forskuddsavtale, får av sin brikkeusteder 10% rabatt på ferjesamband i ordningen som tilbyr betaling med brikke.

Rabatt med AutoPASS-brikke og/eller AutoPASS-ferjekort MED AutoPASS for ferje forskuddsavtale:

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den/ferjesamband/ avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 3000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes 35 kr fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 2965 kr.

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura per post (gebyr tilkommer)
 • Faktura per e-post
 • eFaktura (kun privat)
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

Om eFaktura:

Privatkunder kan ved betaling av faktura opprette avtale om eFaktura i sin nettbank. Bedriftskunder kan ikke opprette avtale om eFaktura. For kunder med eFaktura vil faktura komme med forfallsdato, men forfallsdato kan endres etter eget ønske. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves trekkdato på eFaktura i banken.

Mottak av ny forskuddsfaktura:

Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet.

Til informasjon:

Ønsker du å betale nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan du benytte KID-nummer på en gammel faktura. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på forskuddskonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp

For året 2022 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 3000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes 35 kr fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 2965 kr.

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med forskuddsfaktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning men ferjekonto er tom, vil du enten måtte betale full billettpris til billettør eller automatisk få tilsendt faktura til full billettpris i etterkant. Rabatt mottas i disse tilfeller ikke.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Ønsker du å betale inn nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For året 2022 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått AutoPASS for ferje-rabatt.

 1. Din ferjekonto er tom for forskuddsbeløp – og er sperret inntil vi har mottatt ny innbetaling.
 2. AutoPASS for ferje har sperret din avtale grunnet inaktivitet. Ta kontakt med vårt kundesenter for å gjenåpne din avtale.
 3. Brikkenummer eller kjøretøyets registreringsnummer er registrert feil på avtalen.
 4. Du reiser med ferjesamband som kun benytter ferjekort som betalingsmiddel, men har ikke ferjekortet med deg. Du må da betale med bankkort eller kontanter, uten rabatt.

Dersom du reiser med ferje som godtar brikke som betalingsmiddel og du har gyldig brikkeavtale hos brikkeutsteder, vil kjøretøyets registreringsnummer leses automatisk ved innkjøring på ferje og kobles mot din brikkeavtale. Din ferjereise avregnes da din brikkeavtale, og du får 10% rabatt på reisen.

Rabatten du får med AutoPASS-ferjekonto forutsetter forskuddsbetaling. Dersom ferjereisen ikke kan belastes grunnet manglende innbetalt forskuddsbeløp som gir positiv saldo på din ferjekonto, vil følgende skje:

 • Ved reise i ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort: Du vil ikke kunne benytte ditt AutoPASS-ferjekort, og ferjereisen må betales manuelt (kredittkort/kontant) til full pris. NB: Se unntak ved bruk av ferjekort i forbindelse med Covid-19.
 • Ved reise i ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke: Ferjereisen belastes din avtale hos brikkeutsteder (eksempelvis Fremtind, SkyttelPASS eller Flyt) med 10% brikkerabatt.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med forskuddsfaktura for påfyll av AutoPASS-ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null. Ønsker du å betale inn nytt forskuddsfaktura før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel forskuddsfaktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på AutoPASS-ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp. For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd taktsgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd taktsgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd taktsgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Dersom du har minussaldo på din AutoPASS-ferjekonto og denne har vært inaktivt i over en måned, vil vi stenge din AutoPASS-ferjekonto og sende deg en oppgjørsfaktura for den resterende minussaldoen. Hvis du ikke ønsker at din forskuddsavtale skal sies opp, vennligst betal siste mottatte forskuddsfaktura eller øk beløpet på oppgjørsfaktura til å dekke et fullt forskuddsbeløp pluss minussaldo. Ta deretter kontakt med oss for gjenåpning av avtale på telefon 55 30 00 00 eller via vårt kontaktskjema.

EPASS24 håndterer fakturering og innkreving av ubetalte ferjepasseringer for utenlandske kjøretøy på vegne av AutoPASS for ferje. Henvendelser vedrørende faktura fra EPASS24 må rettes mot dem på telefon +46 8 663 54 00 eller via EPASS24 sin nettside.

Prisen på ferjereisen blir avregnet på din AutoPASS-forskuddsavtale når passeringen kommer inn i våre systemer, og ikke når du kjører om bord på ferjen. Billetten du får utlevert er kun et betalingsbevis. Kvittering for din overfart henter du via Min Side. Her finner du også passeringsutskrift med oversikt over pris og rabatt.

Betaling og rabatter med AutoPASS for ferje gjelder kun for dem som oppretter AutoPASS for ferje forskuddsavtale og benytter brikke, ferjekort eller personbillettkort som betalingsmiddel. Har du ikke AutoPASS for ferje forskuddsavtale eller brikke, vil eier av kjøretøyet få tilsendt en fullprisfaktura per post for betaling av ferjereisen.

Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Breistein – Valestrand
 • Skei – Gutvik
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide
 • Mekjarvik – Kvitsøy
 • Hofles – Geisnes – Lund
 • Ølhammeren – Seierstad  

Klikk her for å se hvilke ferjesamband som er med i AutoPASS for ferje-ordningen samt deres ferjeoperatører. Ferjesamband som ikke er med i AutoPASS for ferje-ordningen, er ikke med på listen.

Se priser for kjøretøy med og uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale 

Opprett din AutoPASS for ferje forskuddsavtale

Regelen som gav idrettslag og organisasjoner rett til å betale for flere kjøretøy med samme rabattgivende verdikort på samme tur, falt bort fra Riksregulativet for ferjetakster 1. januar 2019.

Ved fornyelse av AutoPASS for ferje forskuddsavtale vil det stort sett innføres AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Regelen er at en AutoPASS-brikke alltid er knyttet til et bestemt kjøretøy, og på sikt må idrettslag og organisasjoner uansett forholde seg til at betalingsmiddelet er knyttet til et bestemt kjøretøy.

Ved oppstart av AutoPASS for ferje er det vurdert som fornuftig å sikre at regelen er lik for alle betalingsmidler som inngår i konseptet, det vil si AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker. Idrettslag og organisasjoner må derfor innrette seg slik at kjøretøyets eier kan få refundert dokumenterte utlegg for ferjereiser gjennom f.eks. reiseregning.

Honnørreisende/uføre/blinde/døvblinde betaler barnetakst, gjerne på folkemunne kalt honnørtakst, i de ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Det gis ikke ytterligere rabatt.

Ordningen omfatter:

 • Personer over 67 år
 • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 28. febr. 1997 nr. 19, paragraf 12.
 • Blinde
 • Døvblinde
 • Ektefelle som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene a) b) eller c). Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven av 30.04.1993 gis honnørrabatt på samme vilkår som ektefeller.
 • Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil

Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. Som gyldig identitetskort for personer over 67 år regnes pass, førerkort, bankkort og Postens identitetskort.

Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) betaler barnetakst i ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Det gis ikke ytterligere rabatt.

Takst for vernepliktige gjelder for reiser på riksvegferjesamband, herunder også innkallingsreiser, tjenestereiser, permisjonsreiser som Forsvaret betaler og dimisjonsreiser.

Innkallingsbrev eller Forsvarets identitetskort er eneste godkjente bevis for å oppnå takst for vernepliktige.

Fullprisfakturering

I tråd med myndighetenes retningslinjer om smittevern i forbindelse med koronapandemien, ble det bestemt at manuell billettering og betaling opphører på ferjene. Dette er for å unngå smittespredning mellom personell og passasjerer.

I stedet for manuell billettering blir det nå tatt bilde av kjøretøyets registreringsnummer, og faktura sendes til kjøretøyets eier som registrert i Kjøretøyregisteret.

Dersom du er registrert som leasing-taker i Kjøretøyregisteret, vil vi sende faktura direkte til deg. Dersom du ikke er det, vil faktura gå til leasingselskapet.

Dersom du har fått en faktura du mener ikke er riktig, ber vi deg om å kontakte oss slik at vi kan undersøke dette. Du kan kontakte oss på telefon 55 30 00 00, eller via vårt kontaktskjema.

Vi fakturerer personen som i Kjøretøyregisteret er registrert som kjøretøyets eier på datoen ferjereisen fant sted.

For spørsmål vedrørende ferjesamband

Ved følgende spørsmål, vennligst kontakt det enkelte samband: 

 • Avgangstider
 • Driftsmeldinger (forsinkelser, innstilt ferje, etc.)
 • Konkret pris på den enkelte ferjereise
 • Manuell betaling for ferjereise
 • Refusjon av saldo på gammelt verdikort eller storbrukerkort

Her finner du oversikt over det enkelte ferjesamband

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt kunderservice