Hvordan betale?

COVID-19: Se oppdateringer om billetteringsmetoder og priser her.

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura per post (gebyr tilkommer)
 • Faktura per e-post
 • eFaktura (kun privat)
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

Om eFaktura: Privatkunder kan ved betaling av faktura opprette avtale om eFaktura i sin nettbank. Bedriftskunder kan ikke opprette avtale om eFaktura. For kunder med eFaktura vil faktura komme med forfallsdato, men forfallsdato kan endres etter eget ønske. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves trekkdato på eFaktura i banken.

Mottak av ny forskuddsfaktura: Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet.

Til informasjon: Ønsker du å betale nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan du benytte KID-nummer på en gammel faktura. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på forskuddskonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For året 2023 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd taktsgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
 • Forskudd taktsgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
 • Forskudd taktsgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 3000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes kr. 35 fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 2965 kr.

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null.

Ønsker du å betale inn nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort

Hvor mye rabatt får jeg?

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

 • 50% rabatt for privatkunder
 • 40% rabatt for bedriftskunder
 • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling

Unntak fra ordningen er noen ferjestrekninger i Trøndelag, i tillegg til Moss-Horten forbindelsen.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning men ferjekonto er tom, vil du enten måtte betale full billettpris til billettør eller automatisk få tilsendt faktura til full billettpris i etterkant. Rabatt mottas i disse tilfeller ikke.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Betaling og rabatter med AutoPASS for ferje gjelder kun for dem som oppretter AutoPASS for ferje forskuddsavtale og benytter brikke, ferjekort eller personbillettkort som betalingsmiddel. Har du ikke AutoPASS for ferje forskuddsavtale eller brikke, vil eier av kjøretøyet få tilsendt en fullprisfaktura per post for betaling av ferjereisen.

FerryPay er en enkel og fakturafri betalingsløsning uten rabatter for kjøretøy som ikke har AutoPASS-brikke eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale. Kreditt- eller debetkortet du har registrert på avtalen belastes deretter automatisk prisen for en fullprisbillett ved hver ferjereise.

Dersom man ikke har noen form for avtale vil kjøretøyets registreringsnummer leses automatisk og eier av kjøretøyet motta etterskuddsfaktura i post.

Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Breistein – Valestrand
 • Skei – Gutvik
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide
 • Mekjarvik – Kvitsøy
 • Hofles – Geisnes – Lund
 • Ølhammeren – Seierstad

Se priser på ferjereiser med og uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se COVID-19 informasjon i forbindelse med ferjekort/bankkort/kontant betaling

Dersom du har penger til gode på din AutoPASS-ferjekonto, kan du si opp avtalen og få pengene refundert til din bankkonto. Skriftlig oppsigelse må da sendes til vårt kundesenter.
Dersom du har et utgått verdikort eller storbrukerkort, kan du få utbetalt restbeløp. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt ferjeoperatøren som utstedte kortet.

For mer informasjon om AutoPASS for ferje forskuddsbetaling, se våre

Spørsmål og svar

Spar penger på dine ferjereiser.

Klikk for å opprette avtale