Hvordan betale?

COVID-19: Se oppdateringer om billetteringsmetoder og priser her.

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura per post (gebyr tilkommer)
 • Faktura per e-post
 • eFaktura (kun privat)
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

Om eFaktura: Privatkunder kan ved betaling av faktura opprette avtale om eFaktura i sin nettbank. Bedriftskunder kan ikke opprette avtale om eFaktura. For kunder med eFaktura vil faktura komme med forfallsdato, men forfallsdato kan endres etter eget ønske. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves trekkdato på eFaktura i banken.

Mottak av ny forskuddsfaktura: Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet.

Til informasjon: Ønsker du å betale nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan du benytte KID-nummer på en gammel faktura. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på forskuddskonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd taktsgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd taktsgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd taktsgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder 2000 kr i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er 70 kr, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes kr. 35 fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet 1965 kr.

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Du vil automatisk få tilsendt varsel med faktura for påfyll av ferjekonto når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet. Du kan betale denne fakturaen når du vil, men for å få rabatt må den betales før saldo går i null.

Ønsker du å betale inn nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Bedriftskunder kan i tillegg fylle på ferjekonto med kredittkort via Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp.

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. De fleste ferjer benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter
Se informasjon om bestilling av brikke

Hvor mye rabatt får jeg?

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

 • 50% rabatt for privatkunder
 • 40% rabatt for bedriftskunder
 • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling

Unntak fra ordningen er noen ferjestrekninger i Trøndelag, i tillegg til Moss-Horten forbindelsen.

De fleste ferjer i Norge benytter kun brikke som betalingsløsning. Ferjekort utfases som betalingsmetode på norske ferjer, og er per i dag kun i bruk på fem ferjesamband. De aller fleste reisende vil derfor ikke ha behov for ferjekort. Se hvilke ferjesamband som bruker ferjekort.

Dersom du trenger ferjekort kan du sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema som inkluderer kundenummer, bilnummer, navn og adresse, så sender vi deg et. Har du mer enn ett kjøretøy registrert på AutoPASS for ferje-avtale, informerer du oss om hvilket kjøretøy/hvilke kjøretøyer du trenger ferjekort til.

Hvert ferjekort har en pris på 50 kroner.

Reiser du med ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning men ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis SkyttelPASS eller Fremtind Service).

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Betaling og rabatter med AutoPASS for ferje gjelder kun for dem som oppretter AutoPASS for ferje forskuddsavtale og benytter brikke, eller personbillettkort som betalingsmiddel. Har du ikke AutoPASS for ferje forskuddsavtale eller brikke, vil eier av kjøretøyet få tilsendt en fullprisfaktura per post for betaling av ferjereisen.

FerryPay er en enkel og fakturafri betalingsløsning uten rabatter for kjøretøy som ikke har AutoPASS-brikke eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale. Kreditt- eller debetkortet du har registrert på avtalen belastes deretter automatisk prisen for en fullprisbillett ved hver ferjereise.

Dersom man ikke har noen form for avtale vil kjøretøyets registreringsnummer leses automatisk og eier av kjøretøyet motta etterskuddsfaktura i post.

Det finnes unntak hvor noen ferjesamband i ordningen billetterer på andre måter, enten ved bruk av ferjekort eller ved bruk av bankkort/kontanter/andre betalingsmåter. Noen krever også passasjerbetaling.

Ta kontakt med de individuelle sambandene vedrørende spørsmål om betalingsmåte. Sambandene som ikke godtar betaling med brikke er:

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Breistein – Valestrand
 • Skei – Gutvik
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide
 • Mekjarvik – Kvitsøy
 • Hofles – Geisnes – Lund
 • Ølhammeren – Seierstad

Se priser på ferjereiser med og uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter

Se COVID-19 informasjon i forbindelse med ferjekort/bankkort/kontant betaling

Dersom du har penger til gode på din AutoPASS-ferjekonto, kan du si opp avtalen og få pengene refundert til din bankkonto. Skriftlig oppsigelse må da sendes til vårt kundesenter.
Dersom du har et utgått verdikort eller storbrukerkort, kan du få utbetalt restbeløp. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt ferjeoperatøren som utstedte kortet.

For mer informasjon om AutoPASS for ferje forskuddsbetaling, se våre

Spørsmål og svar

Spar penger på dine ferjereiser.

Klikk for å opprette avtale