Hvordan betale?

COVID-19: Se oppdateringer om billetteringsmetoder og priser her.

NB: Posten i Norge leveres i dag kun annenhver virkedag. Det må derfor påregnes 1-2 ukers leveringstid av bestilte AutoPASS-ferjekort etter at man har betalt inn sitt første forskuddsbeløp.

Hva er AutoPASS for ferje?

AutoPASS for ferje forskuddsavtale er en avtale om forskuddsbetaling som har erstattet den gamle ordningen av verdikort og storbrukerkort med AutoPASS-brikke og AutoPASS-ferjekort. Avtalen inkluderer de fleste av landets ferjesamband (se gjeldende samband her).

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

 • 50% rabatt for privatkunder
 • 40% rabatt for bedriftskunder
 • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling

Unntak fra ordningen er noen ferjestrekninger i Trøndelag, i tillegg til Moss-Horten forbindelsen.

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter her.

Se viktig informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort her.

Hvordan fungerer det?

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en «AutoPASS ferjekonto». Ved ferjereiser trekkes betaling – inkludert rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

HUSK:

 1. Reiser du i et ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, men ferjekonto er tom for forskuddsbeløp, må du enten betale full billettpris til billettør om bord, eller automatisk få tilsendt en faktura til full billettpris i etterkant. Rabatt mottas i disse tilfeller ikke.
 2. Reiser du i et ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, men ferjekonto er tom for forskuddsbeløp, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis Fjellinjen eller Bomringen i Bergen).

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura
 • Faktura per e-post
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

Du vil automatisk få tilsendt faktura for påfyll av ferjekonto når saldo blir lav. Når saldo er nede i ca. 25% av forskuddsbeløpet, vil du motta varsel i epost eller post, eller eFaktura med betalingsinformasjon for ny forskuddsbetaling. Ønsker du å betale inn nytt forskudd før du mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Bedriftskunder kan også fylle på ferjekonto med kredittkort på Min Side. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp basert på takstgruppe.

Om eFaktura: Til informasjon kan kun privatkunder opprette avtale om eFaktura i sin nettbank ved betaling av faktura. Bedriftskunder kan ikke opprette avtale om eFaktura. For kunder med eFaktura vil faktura komme med forfallsdato, men forfallsdato kan endres etter eget ønsket. Forfallsdato er lagt inn fordi det kreves trekkdato på eFaktura i banken.

På Min Side kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

For mer informasjon om hvordan løsningen fungerer, se gjerne Spørsmål og svar.

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Les om bestilling av brikke og/eller ferjekort i informasjon lenger nede.

Les om priser og avtalevilkår i informasjon lenger nede.

Hvordan får jeg AutoPASS-brikke?

Ved oppretting av AutoPASS-ferjekonto kan man knytte eksisterende AutoPASS-brikke eller annen brikke knyttet til EasyGo til kjøretøyet. Dette gjøres automatisk der systemet finner brikkenummer ved innleggelse av kjøretøyets registreringsnummer.

NB: Dersom du ikke har brikke, må du kontakte en brikkeutsteder for å bestille og deretter selv registrere den nye brikken i din AutoPASS for ferje forskuddsavtale via Min Side. For oversikt over brikkeutstedere hvor du kan bestille brikke, klikk her.

Man må ha én AutoPASS-brikke per kjøretøy.

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Les om priser og avtalevilkår i informasjon lenger nede.

Hvordan får jeg AutoPASS-ferjekort?

Ved oppretting av AutoPASS-ferjekonto kan du velge å bestille AutoPASS-ferjekort. Dersom et kjøretøy kun skal benytte ferjesamband som har brikke som betalingsløsning, kan du velge å ikke bestille AutoPASS-ferjekort. Vi gjør oppmerksom på at man da ikke vil få rabatt på ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning. Se antall AutoPASS-ferjekort/kjøretøy som er tillatt per avtale i informasjon lenger nede om Avtalevilkår.

Man må ha ett ferjekort per kjøretøy. Merk at dersom du skal endre til et kjøretøy i en høyere takstklasse, må du bestille nytt AutoPASS-ferjekort. Ta kontakt med oss for å bestille.

Ett AutoPASS-ferjekort koster kr. 50 som trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. AutoPASS-ferjekort sendes i post når innbetaling av forskuddsbeløp er mottatt.
NB: Posten i Norge leveres i dag kun annenhver virkedag. Det må da påregnes 1-2 ukers leveringstid.
Ferjekortet må registreres hos ferjemannskapet ved betaling. Det er ikke tilstrekkelig å vise gyldig avtale.

 

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter her.

Se viktig informasjon om bestilling av brikke og/eller ferjekort her.

Les om priser og avtalevilkår i informasjon lenger nede.

Hva betaler jeg?

For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd gruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 700
 • Forskudd gruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 800
 • Forskudd gruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 28 000

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

EKSEMPEL: Hvis en privatkundes ferjekonto inneholder kr. 3700 i forskuddsinnbetaling og fullpris på en ferjereise er kr. 70, vil kunde med sin 50% rabattavtale kun trekkes kr. 35 fra ferjekonto. Resterende sum på ferjekonto blir dermed i dette eksemplet kr. 3665.

Hvordan betale uten AutoPASS for ferjeavtale eller brikke?

Betaling og rabatter med AutoPASS for ferje gjelder kun for dem som oppretter AutoPASS for ferje forskuddsavtale og benytter brikke, ferjekort eller personbillettkort som betalingsmiddel. Har du ikke AutoPASS for ferje forskuddsavtale eller brikke, vil eier av kjøretøyet få tilsendt en fullprisfaktura per post for betaling av ferjereisen.

Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Breistein – Valestrand
Skei – Gutvik
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide
Mekjarvik – Kvitsøy
Hofles – Geisnes – Lund
Ølhammeren – Seierstad

Priser for kjøretøy med og uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale kan du se ved å klikke her.

Se hvilken betalingsløsning de forskjellige ferjesambandene benytter her.

Ønsker du å opprette AutoPASS for ferje forskuddsavtale, klikk her.

Avtalevilkår

50% rabatt for privatkunder
 • Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto.
 • Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot registreringsnummer som er knyttet opp mot ferjekonto.
40% rabatt for bedriftskunder
 • Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.
 • Bedriftskunder betaler ett forskuddsbeløp per kjøretøy på avtalen.
 • Hvert kjøretøy skal ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot registreringsnummer som er knyttet opp mot AutoPASS-ferjekonto.
17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling
 • Se hvilke samband dette gjelder her.
HUSK AT:
 1. Reiser du i et ferjesamband som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, men din AutoPASS-ferjekonto er tom, må du enten betale full billettpris til billettør om bord eller automatisk få tilsendt en faktura til full billettpris i etterkant. Rabatt mottas i disse tilfeller ikke.
 2. Reiser du i et ferjesamband som benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, men din AutoPASS-ferjekonto er tom, får du allikevel 10% rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra din hovedavtale hos brikkeutsteder (eksempelvis Fjellinjen eller Bomringen i Bergen).

VIKTIG INFORMASJON:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

Les om bestilling av brikke og/eller ferjekort i informasjon lenger nede.

Les om priser og avtalevilkår i informasjon lenger nede.

Manuell betaling

Man kan som før betale manuelt (kort/kontant) på ferje/ferjeleie, men får da ingen rabatt. Vi gjør oppmerksom på at grunnet den pågående COVID-19-pandemien er manuell betaling avviklet på de fleste ferjesamband. Man vil nå motta etterskuddsfaktura dersom man ikke har noen form for rabattavtale.

Endringer i avtalen

Kunde er selv ansvarlig for at opplysningene i avtalen til enhver tid er korrekt.

Endringer i kjøretøydata skjer ikke automatisk og må meldes inn av kunde selv. Dette gjelder endring av kjøretøyets registreringsnummer, AutoPASS-brikkenummer og takstgruppe. Man må også melde fra om endringer i personalia, som for eksempel nytt etternavn, mobilnummer, epostadresse, etc. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan endre eier av avtalen. Unntak fra dette er ved dødsfall. Avtalen kan da overtas av oppført arving i skifteattest.

Endringer gjøres enklest i din AutoPASS for ferje Min Side under «Kjøretøy» og «Adresser». Endring av eier av avtalen eller navneendringer må meldes til vårt kundesenter.

Se også informasjon om personvern her.

Refusjon

Du kan få utbetalt restbeløp på utgått verdikort og storbrukerkort. For mer informasjon vedrørende dette, vennligst kontakt ferjeoperatøren som utstedte kortet.

Dersom du har penger til gode på din AutoPASS forskuddskonto, kan du si opp avtalen og få pengene refundert til din bankkonto. Skriftlig oppsigelse må da sendes til vårt kundesenter.

 

For mer informasjon om AutoPASS for ferje forskuddsbetaling, se våre
Spørsmål og svar

 

Spar penger på dine ferjereiser.

Klikk for å opprette avtale