Endring i billetteringsmetoder grunnet den pågående koronapandemien

NB: Ved spørsmål om billettpriser, rutetider og ferjedrift, se informasjon hos den enkelte ferjeoperatør som trafikkerer de ulike ferjesambandene. For oversikt over operatører og deres ferjesamband, klikk her.

Billetteringsmetoder

I forbindelse med koronapandemien vil billettering nå kunne skje på ulike måter. Hovedsakelig vil det 1) ikke billetteres manuelt og 2) være gratis for passasjerer å reise. Dette gjelder både dem som er passasjerer i et kjøretøy og dem som kommer til ferjekaien på andre måter.

Betaling med AutoPASS-ferjekort: Fra og med 06.04.2020 ble manuell billettering gjenopptatt men på de fleste av ferjesambandene som benytter AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning er det fra samme dato innført bildegjenkjenning av kjøretøyets registreringsnummer i stede for. Dette er et midlertidig tiltak under koronapandemien.

Betaling med AutoPASS-brikke: På ferjesamband som fra før benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, vil ikke trafikanter oppleve forskjell.

På ferjesamband som ikke benytter AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, vil kjøretøyets registreringsnummer avbildes med kameraregistering eller registreres skriftlig av billettør.

Trafikanter som har en rabattavtale med AutoPASS for ferje eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. Trafikanter som ikke har en rabattavtale må betale fullpris for ferjereiser, og vil få en faktura i posten uten fakturagebyr.

Stortinget har godkjent ordningen med hjemmel til behandling av nødvendige persondata i midlertidig forskrift om billettering på ferje.

Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Breistein – Valestrand
Skei – Gutvik
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide
Mekjarvik – Kvitsøy
Hofles – Geisnes – Lund
Ølhammeren – Seierstad  

Priser og forskudd

Stortinget fattet i vår vedtak om at billettprisene på riksveg-ferjesambandene skulle reduseres i forbindelse med koronapandemien. Flere fylker fattet tilsvarende vedtak for fylkesveg-ferjesambandene. Prisene er nå satt tilbake til ordinære takster.

Fra og med 01.07.2020 er forskuddsbeløpene for «AutoPASS for ferje forskuddsavtale» satt tilbake til ordinære takster i henhold til vedtak fra Storting og fylker.

Ordinære forskuddsbeløp er fra og med 01.07.2020:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 700
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 800
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 28 000

Moms er redusert fra 12% til 6% etter vedtak fra Stortinget.

På alle riksvegsamband og de fleste fylkesvegsamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Agder
Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand

Rogaland
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Mekjarvik – Kvitsøy

Vestland
Breistein – Valestrand
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Trøndelag
Skei – Gutvik

Moms er også på disse sambandene redusert fra 12% til 6% etter vedtak fra Stortinget.

Til informasjon, var reduserte forskuddsbeløp fra 08.04.2020 til 30.06.20:

  • Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 1 200
  • Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 4 800
  • Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 9 000