Endring i billetteringsmetoder grunnet COVID-19

NB: Ved spørsmål om billettpriser, rutetider og ferjedrift, se informasjon hos den enkelte ferjeoperatør som trafikkerer de ulike ferjesambandene. For oversikt over operatører og deres ferjesamband, klikk her.

Billetteringsmetoder

I forbindelse med COVID-19-pandemien vil billettering hovedsakelig 1) ikke billetteres manuelt (AutoPASS-ferjekort, bankkort, kontanter) og 2) være gratis for kjøretøypassasjerer og fotpassasjerer.

Betaling med AutoPASS-ferjekort eller bankkort/kontanter:
Fra og med 06.04.2021 ble manuell billettering gjenopptatt, men på de fleste av ferjesambandene som benytter AutoPASS-ferjekort og eller bankkort/kontanter som betalingsløsning er det fra samme dato i stedet innført bildegjenkjenning av kjøretøyets registreringsnummer. Dette er et midlertidig tiltak under COVID-19-pandemien.

Betaling med AutoPASS-brikke:
På ferjesamband som fra før benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning, vil ikke trafikanter oppleve forskjell som resultat av pandemien.

Unntak for manuell betaling og passasjerbetaling:
Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Breistein – Valestrand
Skei – Gutvik
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide
Mekjarvik – Kvitsøy
Hofles – Geisnes – Lund
Ølhammeren – Seierstad

Med og uten rabattavtale:
Trafikanter som har rabattavtale hos AutoPASS for ferje og/eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. Trafikanter som ikke har noen rabattavtale må betale fullpris for ferjereiser, og vil få faktura i post med fakturagebyr. Alternativt kan trafikanter uten rabattavtale opprette avtale med FerryPay og betale sine fullprisreiser automatisk med bankkort.

På ferjesamband uten brikke eller ferjekort:
På ferjesamband som ikke benytter AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, vil kjøretøyets registreringsnummer avbildes med kameraregistering eller registreres skriftlig av billettør. Faktura sendes deretter i post til eier av kjøretøyet.

Stortinget har godkjent ordningen med hjemmel til behandling av nødvendige persondata i midlertidig forskrift om billettering på ferje.

Priser og forskudd

For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

  • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
  • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
  • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Fra 01.oktober 2021 vil momsen settes opp fra 6% til ordinær 12%, etter vedtak fra Stortinget.

På alle riksvegsamband og de fleste fylkesvegsamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Agder
Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand

Rogaland
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Mekjarvik – Kvitsøy

Vestland
Breistein – Valestrand
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide

Trøndelag
Skei – Gutvik