Endring i billetteringsmetoder grunnet COVID-19

NB: Ved spørsmål om billettpriser, rutetider og ferjedrift, se informasjon hos den enkelte ferjeoperatør som trafikkerer de ulike ferjesambandene. For oversikt over operatører og deres ferjesamband, klikk her.

Billetteringsmetoder

I forbindelse med COVID-19-pandemien vil billettering hovedsakelig 1) ikke billetteres manuelt (AutoPASS-ferjekort, bankkort, kontanter) og 2) være gratis for kjøretøypassasjerer og fotpassasjerer.

Betaling med AutoPASS-ferjekort eller bankkort/kontanter

Fra og med 06.04.2021 ble manuell billettering gjenopptatt, men på de fleste av ferjesambandene som benytter AutoPASS-ferjekort og eller bankkort/kontanter som betalingsløsning er det fra samme dato i stedet innført bildegjenkjenning av kjøretøyets registreringsnummer. Dette er et midlertidig tiltak under COVID-19-pandemien.

Betaling med AutoPASS-brikke

På ferjesamband som fra før benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning vil ikke trafikanter oppleve forskjell som resultat av pandemien.

Unntak for manuell betaling og passasjerbetaling

Det finnes noen unntak hvor ferjesamband billetterer manuelt med AutoPASS-ferjekort, eller med kort/kontant, samt krever passasjerbetaling. Disse er:

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Breistein – Valestrand
 • Skei – Gutvik
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide
 • Mekjarvik – Kvitsøy
 • Hofles – Geisnes – Lund
 • Ølhammeren – Seierstad

Med og uten rabattavtale

Trafikanter som har rabattavtale hos AutoPASS for ferje og/eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. Trafikanter som ikke har noen rabattavtale må betale fullpris for ferjereiser, og vil få faktura i post med fakturagebyr. Alternativt kan trafikanter uten rabattavtale opprette avtale med FerryPay og betale sine fullprisreiser automatisk med bankkort.

På ferjesamband uten brikke eller ferjekort

På ferjesamband som ikke benytter AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort som betalingsløsning, vil kjøretøyets registreringsnummer avbildes med kameraregistering eller registreres skriftlig av billettør. Faktura sendes deretter i post til eier av kjøretøyet.

Stortinget har godkjent ordningen med hjemmel til behandling av nødvendige persondata i midlertidig forskrift om billettering på ferje.

Priser og forskudd

For året 2024 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

 • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 2 000 kr
 • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 9 900 kr
 • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 18 700 kr

Fra 01.oktober 2021 vil momsen settes opp fra 6% til ordinær 12%, etter vedtak fra Stortinget.

På alle riksvegsamband og de fleste fylkesvegsamband er AutoPASS-regulativet for ferjetakster tatt i bruk. Unntak som fortsatt billetteres etter Riksregulativet er:

Agder

 • Abelnes – Andabeløy
 • Launes – Kvellandstrand

Rogaland

 • Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
 • Mekjarvik – Kvitsøy

Vestland

 • Breistein – Valestrand
 • Florabassenget
 • Kaupanger – Frønningen
 • Ortnevik – Måren – Nordeide

Trøndelag

 • Skei – Gutvik